Odnawialne źródła energii – to się opłaca

O inwestycjach w odnawialne źródła energii mówi się coraz więcej. Zresztą widać po krajobrazie miast, miasteczek i wsi, jak bardzo Polacy dali się porwać modnemu nurtowi, który pozwala dbać o środowisko naturalne. Odnawialne źródła energii to najlepszy sposób, by zredukować zużycie paliw kopalnych. Zarówno ich wydobycie, jak i spalanie powoduje bardzo duże szkody, które widać na przykład w występowaniu ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak powodzie, susze czy burze. Oczywiście do inwestycji w OZE obligują nas także przepisy unijne, ale wszystkim takie zmiany wychodzą na zdrowie.

Programy dla gospodarstw

Pewnego rodzaju zachętą do inwestowania w odnawialne źródła energii są liczne programy wspierające zarówno przedsiębiorców, jak i przedstawicieli gospodarstw domowych. Polska, dążąc do zrealizowania wyznaczonych celów klimatycznych koncentruje się na funkcjonowaniu do różnego rodzaju modernizacji. Przede wszystkim do OZE zaliczyć możemy energię wodną, która jest pozyskiwana z płynących rzek, pływów, fal oraz prądów morskich. Poza tym mamy także energię wiatrową – pozyskiwaną z przemieszczających się mas powietrza oraz słoneczną, którą generuje promieniowanie słoneczne, co wykorzystuje https://www.synergio.pl/. Wskazuje się również, że odnawialne źródła można pozyskać także z biomasy, która powstaje w procesie biodegradacji resztek odpadów powstałych w produkcji rolnej lub też biogazu – czyli gazu będącego odpadem w przemyśle rolno-spożywczym, a także energię pozyskaną z ciepła ziemi, oceanów czy skał.

Rozwiązania dla gospodarstw

Niewątpliwie inwestycja w OZE wymaga nakładów finansowych. Polacy mogą korzystać z kilku rozwiązań. Jednym z priorytetowych jest  program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd”. Jego zadaniem jest zwiększenie produkcji ekologicznej energii. Sama dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5000 zł. Ten program adresowany do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Poza tym inwestorzy korzystający z oferty synergio.pl mają również odliczenia podatkowe i oczywiście zdecydowanie mniej płacą za prąd.

Inny program – „Czyste powietrze”, ma na celu przede wszystkim ograniczenie wnikania szkodliwych substancji do atmosfery. W efekcie chodzi o wymianę przestarzałych źródeł ciepła oraz nieogrzewanie domów słabej jakości paliwem. To program skierowany do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych, a dotacja lub pożyczka na wymianę źródła ciepła oraz prace z tym związane jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.