Jak mierzyć efektywność pracowników pozyskanych z software house?

Każda firma jest tak dobra jak jej pracownicy. Dlatego w większości przedsiębiorstw istnieją systemy oceny efektywności pracy. Ich wdrożenie i egzekucja nie są jednak zadaniami łatwymi. Szczególnie w przypadku pracowników tymczasowych, czyli pozyskanych w outsourcingu z firm programistycznych.

Jak sobie z tym radzić? W jaki sposób ustalać wskaźniki efektywności pracowników outsourcowanych z software house-ów? Co robić aby osiągać najlepsze efekty i nie tracić pieniędzy?

Unikanie dużej liczby wskaźników i częsta komunikacja

Ocena tymczasowych pracowników pozyskanych z firm programistycznych nie powinna być bardzo skomplikowana. Po pierwsze dlatego, że są to pracownicy zatrudnieni na okres kontraktu. Trudno zatem oceniać ich w oparciu o takie same kryteria jak pracowników stałych.

Po drugie dlatego, że system oceny powinien być jasny i przejrzysty. Dzięki temu wiedza na temat oceny pracy może być szybko i klarownie przekazywana zarówno samym programistom jak i szefom firmy programistycznej. Złożoność czynników sprawia, że stają się one trudne do zrozumienia. I co najważniejsze – powoduje to powstawania możliwości różniej ich interpretacji, co w kontaktach biznesowych nie jest wskazane.

Warto zadbać, aby ocena wyników pracy wynajętych pracowników była przekazywana jak najczęściej. W końcu mamy do czynienia z kontraktem terminowym. Zbyt długie okresy mogą spowodować, że ocena będzie nieskuteczna. I przede wszystkim nie będzie miała żadnego wpływu na realizowany projekt. 

Transferuj wiedzę z software house

Wiele firm wykorzystuje outsourcing pracowników z software house jako szansę transferu wiedzy i najnowszych technologii. Jest to podejście jak najbardziej zrozumiałe. Dzięki temu możliwe jest wzmacnianie zespołów IT nie tylko w okresie obowiązywania kontraktu z firmą programistyczną, ale także w przyszłości. Jest to także szansa na zapewnienie możliwości rozwojowych własnym pracownikom.

W takim przypadku podstawowym kryterium oceny programisty powinna być współpraca z pozostałymi członkami zespołu. Warto oceniać zakres pomocy jakiej im udziela. Warto również oceniać jakie nowe kompetencje zyskują pracownicy firmy. W końcu warto oceniać poziom przygotowanej dokumentacji, bez której nie będzie możliwe rozwijanie oprogramowania w przyszłości.

Oczywiście w przypadku wynajęcia z firmy programistycznej całego zespołu pracowników taki kryterium oceny nie ma sensu. Może być ono stosowane wyłącznie w przypadkach uzupełniania istniejących zespołów nowymi pracownikami.

Oceniaj w kategoriach win-win

Niezależnie od liczby programistów wynajmowanych z software house wskaźniki oceny powinny być skonstruowane w taki sposób, aby spełniać potrzeby obu stron – zarówno firmy jak i programistów. Dzięki temu możliwe jest budowanie relacji opartej na spełnianiu wzajemnych oczekiwań i osiąganie lepszych wyników pracy.

Niewykluczone, że dobre działania w tym obszarze przeniosą się na dalszą współpracę firmy z pozyskanym dzięki outsourcingowi programistom. Często bowiem dochodzi do sytuacji, że kontrakt outsourcingowy z software house jest zaledwie początkiem udanej i owocnej współpracy.